WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
17.02.2016
16.02.2016r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie z kierowniczą kadrą WSzW i wojskowymi komendantami uzupełnień za rok 2015 oraz analiza dyscypliny wojskowej.

Płk dypl. Piotr CHUDZIK odebrał meldunki od wojskowych komendantów uzupełnień ze stopnia realizacji zasadniczych zadań realizowanych w 2015 roku oraz planowanych zasadniczych przedsięwzięć w 2016 roku. Szef Sekcji Kadr mjr Sławomir MOŻDŻEŃ przedstawił ocenę stanu dyscypliny wojskowej w WSzW w Lublinie w 2015 roku. Odczytano decyzję ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowań. Ppłk Marian STANIAK odznaczony został złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, a ppłk Artur ŁOJEK złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Ponadto podsumowano współzawodnictwo sportowe wojskowych komend uzupełnień za rok ubiegły. Pierwsze miejsce zajęła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach, drugie miejsce Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie, a trzecie miejsce przypadło Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białej Podlaskiej. Na zakończenie, podsumowano współzawodnictwo za całokształt działalności służbowej w 2015 roku. Pierwsze miejsce i puchar przechodni przypadł Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Puławach. Komenda ta po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce we współzawodnictwie, osiągając najlepsze wyniki m.in.  w działalności mobilizacyjno-uzupełnieniowej i sportowej.

Rzecznik prasowy

ppłk dr Zbigniew TARKA
 
galeria>>