WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
03.05.2016
Święto Narodowe Trzeciego Maja - polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany  w październiku 1788 roku.
W obchodach Święta Narodowego 3 Maja uczestniczył szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr CHUDZIK oraz kadra i pracownicy wojska sztabu. Główne uroczystości, po Mszy  Świętej w Archikatedrze Lubelskiej, odbyły się tradycyjnie na Placu Litewskim.

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA