WSzW Lublin BIP
Aktualności
Wtorek, 23 kwietnia 2019r.
18.05.2016
W dniu 17.05.2016 r. w WSzW w Lublinie ppłk mgr inż. Ireneusz OLENDER Zastępca Szefa WSzW - Szef Wydziału przeprowadził trening sztabowy z zakresu zarządzania kryzysowego pk. UHERKA - 16.

Tematem ćwiczenia było „Współdziałanie sił wojska z układem pozamilitarnym w likwidowaniu skutków powodzi”. W treningu udział wzięli: Wzmocnienie SZK WSzW, przedstawiciele WKTr Lublin i WBiZK LUW.

 

Rzecznik prasowy

ppłk dr Zbigniew TARKA