WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
06.06.2016
Ministerstwo Obrony Narodowej wydało decyzję Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016r. (Dz. Urz. MON 2016, poz. 105).

 

Zgodnie z niniejszą decyzją, planowane jest uruchomienie w II-giej połowie bieżącego roku studium oficerskiego dla 150 kandydatów na oficerów, w grupie osobowej zmechanizowanej, w tym 130 kandydatów w ramach 12-miesięcznego szkolenia wojskowego dla cywilnych absolwentów uczelni wyższych oraz 20 kandydatów w ramach 6-miesięcznego szkolenia wojskowego dla podoficerów zawodowych. Nabór na szkolenie wojskowe w WSO WL we Wrocławiu przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra. Osoby, ubiegające się o przyjęcie na 12-miesięczne szkolenie wojskowe w WSO składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 czerwca 2016 r.
Osoby, ubiegające się o przyjęcie na 6-miesięczne szkolenie wojskowe w WSO składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON do dnia 30 czerwca 2016 r.
Podstawą przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w WSO stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627).
Szczegółowych informacji można uzyskać w wojskowych komendach uzupełnień lub na stronie internetowej:

http://www.wso.wroc.pl/pl/kandydaci/obrona-terytorialna/ot-so-12-msc.html

 

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA