WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
15.06.2016
W dniu 14.06.2016r. w Sali Konferencyjnej odbyło się spotkanie szefa WSzW w Lublinie z prezesami Organizacji Proobronnych (OP) województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad dwudziestu prezesów Organizacji Proobronnych z naszego Regionu.
Celem spotkania było nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy TOAW a Organizacjami Proobronnymi Lubelszczyzny, wymiana doświadczeń, promocja Sił Zbrojnych i szeroko rozumianej obronności. Płk dypl. Piotr CHUDZIK przedstawił zarys koncepcji tworzenia WOT oraz rolę członków OP w jej formowaniu, natomiast prezesi OP zaprezentowali krótkie charakterystyki swoich organizacji. Osobą odpowiedzialną z ramienia sztabu za kontakty z OP został wybrany ppłk dr Zbigniew TARKA – szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień (z.tarka@wp.mil.pl).
 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA