WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
01.07.2016
Ppłk dr Zbigniew TARKA oraz Pani Irena SZYMYTKO koordynator regionalna, w dniu 30.06.2016r., przeprowadzili szkolenie z opiekunami indywidualnymi WSzW i WKU.

Celem szkolenia było omówienie Decyzji Nr 463/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska. Ponadto przedstawiono pozostałe akty prawne regulujące powyższą problematykę. Opiekunowie indywidualni WKU zaprezentowali swoje doświadczenia w realizacji zadań pomocowych osobom poszkodowanym oraz członkom ich rodzin. Szczególną uwagę zwrócono na objęcie opieką mogił poległych żołnierzy w misjach poza granicami kraju.
 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA