WSzW Lublin BIP
Aktualności
Wtorek, 23 kwietnia 2019r.
13.09.2016
W dniu 13.09.2016r. w WSzW w Lublinie odbyło się robocze spotkanie płk dypl. Piotra CHUDZIKA oraz Pana Jacka WELTERA Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie w sprawie uruchomienia stałej ekspozycji poświęconej żołnierzom wyklętym w budynku WKU w Puławach.
W przedmiotowym spotkaniu udział wzięli: Pan Jerzy LENARTOWICZ ze Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Puławach, Pan Tomasz KRASZEWSKI Radny VII kadencji Rady Miasta Puławy, ppłk Ireneusz OLENDER i ppłk Zbigniew TARKA z WSzW w Lublinie, ppłk Krzysztof WIECZOREK Wojskowy Komendant Uzupełnień w Puławach, przedstawicielka Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie oraz Zastępca Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie.
W latach 1944-1956 w budynku WKU w Puławach mieściło się więzienie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 24 kwietnia przypadła 71. rocznica odbicia jego więźniów. Akcją 44-osobowego oddziału WiN dowodził major Marian Bernaciak „Orlik”.
Podczas generalnego remontu budynku na ścianach, w jego piwnicach, odkryto i zabezpieczono wyryte w cegłach napisy osadzonych więźniów. Inskrypcje stanowią pamięć historyczną o tamtych czasach. Pracownicy Oddziału IPN w Lublinie wykonali około 700 zdjęć tych miejsc. Podczas spotkania Dyrektor Jacek WELTER zapowiedział wykonanie stałej ekspozycji w holu budynku WKU, gdzie obok fotografii znajdą się informacje historyczne, kopie dokumentów itp. Podjęto wspólną inicjatywę aby na wiosnę przyszłego roku dokonać uroczystego otwarcia tej wystawy połączonej z przeprowadzeniem konferencji naukowo-historycznej. Ponadto, wolą Stowarzyszenia Osób Represjonowanych oraz Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Puławach jest, aby w przyszłości powstała również stała wystawa historyczna w sąsiedztwie krzyża przy parkingu za budynkiem WKU. Taki wniosek przez te organizacje niebawem ma wpłynąć do Rady Miasta w Puławach. Ekspozycja, po udzieleniu zgody przez miasto, wykonana zostanie także przez Oddział IPN w Lublinie.
 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA