WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
22.09.2016
W dniu 20.09.2016 r. na strzelnicy w m. Chełm odbyły się zajęcia strzeleckie kadry zawodowej WSzW i WKU.
Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności strzeleckich z broni osobistej. Kadra zawodowa odbyła ćwiczenie przygotowawcze nr 1 do strzelania bojowego nr B1 z 9 mm PW. Ponadto, najlepsi strzelcy przeprowadzili strzelanie kwalifikujące do udziału w XV Pucharze Szefa Sztabu Generalnego WP. Podczas zajęć, na obiekcie strzelnicy, dokonano sprawdzenia szczelności masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej. Kadra zawodowa potwierdziła utrzymywanie wysokiej kondycji strzeleckiej.
 

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA