WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
26.09.2016
Płk dypl. Piotr CHUDZIK, w dniu 23.09.2016r., przeprowadził naradę szkoleniowo-metodyczna na temat: Planowanie i realizacja ćwiczeń wojskowych z żołnierzami rezerwy.
Narada szkoleniowo-metodyczna jest jedną z form działalności szkoleniowo-metodycznej służącą wymianie doświadczeń i wniosków. Celem przedmiotowej narady było rozwiązywanie złożonych problemów szkoleniowo-metodycznych, analiza bieżącej sytuacji szkoleniowej oraz wypracowanie wniosków i wytyczanie kierunków dalszej działalności w tym zakresie, jak również ustalenie i wdrażanie efektywnych, nowatorskich metod realizacji zamierzeń szkoleniowych podczas ćwiczeń wojskowych z udziałem żołnierzy rezerwy. W naradzie szkoleniowo-metodycznej udział wzięła kierownicza kadra WSzW w Lublinie i podlegli wojskowi komendanci uzupełnień.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA