WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
28.09.2016
W dniu 28.09.2016r. w siedzibie WSzW w Lublinie odbyło się robocze spotkanie Szefa WSzW w Lublinie i Dowódcy 2. LBOT w Lublinie z prezesami Organizacji Proobronnych miasta Lublin.
Celem spotkania było omówienie propozycji planowanych zmian ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przedstawienie zarysu koncepcji formowania 2. LBOT w Lublinie oraz zasad współpracy pomiędzy TOAW, Dowództwem Brygady a Organizacjami Proobronnymi miasta Lublin.
 

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA