WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
28.10.2016
Minister Obrony Narodowej, zarządzeniem Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 roku, ustanowił dzień 27 października Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
Datę obchodów ustalono dla upamiętnienia dnia podpisania Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 roku, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień, jako pierwsze organy władzy administracyjno - wojskowej w odrodzonej Polsce. W chwili obecnej, Terenowe Organy Administracji Wojskowej tworzą wojewódzkie sztaby wojskowe oraz wojskowe komendy uzupełnień. Od dnia 1. stycznia 2015 roku, administracja wojskowa podlega ministrowi Obrony Narodowej, a w jego imieniu kieruje nią szef Sztabu Generalnego WP. Nadzór merytoryczny nad TOAW sprawuje szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP.
 
W dniu 27.10.2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, odbyły się obchody IV. Rocznicy Święta TOAW. Szef WSzW w Lublinie płk dypl. Piotr CHUDZIK powitał zaproszonych gości, a wśród nich przedstawicieli władz państwowych i samorządowych województwa lubelskiego i miasta Lublin, m.in. Wojewodę Lubelskiego Przemysława CZARNKA. Na uroczystość przybyli dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Lubelszczyzny, prezesi związków i kół kombatanckich oraz organizacji pozarządowych współpracujących z WSzW.
 
Szef Sekcji Kadr mjr Sławomir MOŻDŻEŃ odczytał postanowienie Prezydenta RP w sprawie mianowania Pana Waldemara JAKSONA Burmistrza Świdnika na pierwszy stopień oficerski. Patent oficerski, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Szef WSzW w Lublinie i Wojewoda Lubelski. Postanowieniem Prezydenta RP, Medalem srebrnym Za Długoletnią Służbę wyróżniony został mjr Grzegorz CELIŃSKI. Tytułem honorowym i srebrną odznaką Zasłużony Żołnierz RP Szef Sztabu Generalnego WP wyróżnił ppłk. Krzysztofa WIECZORKA, a brązową odznaką, Szef WSzW wyróżnił ppłk. Ireneusza OLENDRA, ppłk. Artura ŁOJKA i mjr. Grzegorza SZCZYGŁA. Ponadto, mjr Sławomir MOŻDŻEŃ został wyróżniony przez Szefa Sztabu Generalnego WP Odznaką Honorową Wojsk Lądowych. Szef WSzW wyróżnił kpt. Tomasza WDOWIAKA i kpt. Łukasza KOSSAKA nagrodą rzeczową. Kilka osób, pracowników WKU w Lublinie wyróżnionych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie, odebrało z rąk Szefa WSzW Listy Gratulacyjne. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili muzycy z Orkiestry Wojskowej w Lublinie.


Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA