WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
09.11.2016
W dniu 09.11.2016 r. płk dypl. Piotr CHUDZIK przeprowadził ocenę sytuacji kadrowej w WSzW w Lublinie i podległych WKU.

Ocenę sytuacji kadrowej prowadzi się na podstawie decyzji Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej. Oceną obejmuje się wszystkich żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska, pełniących służbę (zatrudnionych) w jednostce (komórce) organizacyjnej. Zakres tematyczny oceny sytuacji kadrowej regulują załączniki do niniejszej decyzji.

Rzecznik prasowy

ppłk dr Zbigniew TARKA

galeria>>