WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
24.11.2016
W dniach 14-18.11.2016 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie przeprowadzono ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych w WSzW w Lublinie.
Celem krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych było zapoznanie żołnierzy rezerwy z zakresami obowiązków wynikającymi z nadanych przydziałów mobilizacyjnych, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz posługiwania się ISOPS, jak również szkolenie na stanowiskach służbowych w ramach WSyD. W trakcie szkolenia przeprowadzono szereg zajęć ogólnowojskowych i z zakresu prawa. Żołnierzy rezerwy zapoznano m.in. z ustawą o dyscyplinie wojskowej i o ochronie informacji niejawnych. Program zajęć obejmował również szkolenie z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Bardzo ważnym elementem ćwiczeń wojskowych była integracja kadry zawodowej i pracowników wojska z żołnierzami rezerwy jako jednorodnego pododdziału w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Na zakończenie szkolenia, płk dypl. Piotr CHUDZIK podziękował wszystkim szkolonym za udział w ćwiczeniach oraz wręczył pamiątkowe certyfikaty oraz upominki. Ćwiczenia wojskowe były poddane kontroli przez oficerów Departamentu Kontroli MON.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA