WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
05.04.2017
Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie

 

 

 
1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
- prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

- udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

- atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych:

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

kwota zł.

Starszy szeregowy

kwota zł.

brutto

netto

brutto

netto

1

Miesięczne uposażenie zasadnicze

3 200

2 624

3 270

2 681

2

Dodatek służbowy
(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych)

300

246

300

246

3

Świadczenie mieszkaniowe

900

900

900

900

Razem uposażenie miesięczne

4 400

3 770

4 470

3 827

1

Dodatek za długoletnią służbę

(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)

96

78

98

80

2

Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).

3 500

2 870

3 570

2 927

3

Gratyfikacja urlopowa

na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości

1 120

918

1 120

918

4

Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku

ok.2000

ok.2000

ok.2000

ok.2000

5

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50 zł za każdą służbę

śr.150

śr.123

śr.150

śr.123


Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:

- bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;

- bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;

- bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.

3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017 r.:

1) 6 kwiecień 2) 11 maj 3) 1 czerwiec 4) 6 lipiec 5) 3 sierpień 6) 7 wrzesień 7) 5 październik 8) 16 listopad 9) 7 grudzień


Zobacz załączony dokument >>>