WSzW Lublin BIP
Aktualności
Wtorek, 23 kwietnia 2019r.
30.12.2016
W dniu 30.12.2016 r. kpt. Tomasz WDOWIAK zakończył służbę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie na stanowisku oficera Wydziału Operacyjnego.
Płk dypl. Piotr CHUDZIK Szef WSzW w Lublinie oraz cały stan osobowy Sztabu, pożegnał kpt. Tomasza WDOWIAKA, który zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP, z dniem 01.01.2017 r., został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe, a decyzją ministra Obrony Narodowej mianowany na stopień majora, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie jako Szef Wydziału – Zastępca Komendanta. Dziękując za dotychczasową pracę w WSzW, życzymy Panu mjr. WDOWIAKOWI wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności w nowym miejscu służby.
 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA