WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
17.01.2017
W dniach 30.01 - 28.04.2017 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U.2016, poz.1657), do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1998 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

W dniu 12.01.2017 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie ppłk dr Zbigniew TARKA przeprowadził szkolenie z wojskowymi komendantami uzupełnień, szefami Wydziałów Rekrutacji i przedstawicielami wojskowego komendanta uzupełnień zasiadającymi w Powiatowych Komisjach Lekarskich, przygotowując WKU do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie.

 

Rzecznik prasowy

ppłk dr Zbigniew TARKA

 

galeria>>