WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
15.02.2017
W dniu 14.02.2017 r. w Sali Konferencyjnej Sztabu stan osobowy WSzW w Lublinie pożegnał mjr. Wojciecha WITKA.
Pan mjr Wojciech WITEK specjalista Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień zawodową służbę wojskową w Sztabie pełnił od 2008 roku. Zgodnie z rozkazem szefa Sztabu Generalnego WP oraz decyzją ministra Obrony Narodowej, z dniem 15.02.2017 r., mjr Wojciech WITEK został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu i mianowany do stopnia podpułkownika. Płk dypl. Piotr CHUDZIK podziękował odchodzącemu oficerowi za lata wzorowej służby i życzył sukcesów na nowym stanowisku pracy. Szef wręczył żołnierzowi odznakę pamiątkową WSzW w Lublinie wraz z legitymacją.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA