WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
24.02.2017
W dniach 16-17.02.2017 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie przeprowadzono roczną odprawę rozliczeniowo-zadaniową za 2016 rok oraz podsumowanie współzawodnictwa wojskowych komend uzupełnień za 2016 rok.
Płk dypl. Piotr CHUDZIK dokonał rozliczenia działalności służbowej WSzW i WKU za 2016 rok oraz skonkretyzował zadania na 2017 i 2018 rok. Wojskowi komendanci uzupełnień złożyli szefowi WSzW przedmiotowe meldunki. Dokonano również oceny i podsumowania współzawodnictwa sportowego WKU za 2016 rok oraz współzawodnictwa za całokształt działalności WKU w 2016 roku.
W kategorii współzawodnictwa sportowego zajęły:
• I miejsce – WKU w Puławach,
• II miejsce – WKU w Chełmie,
• III miejsce – WKU w Białej Podlaskiej.
Za całokształt działalności służbowej w 2016 roku, wyróżniono:
• I miejsce – dyplom i puchar przechodni szefa WSzW, po raz trzeci zdobyła – WKU w Puławach,
• II miejsce – WKU w Lublinie,
• III miejsce – WKU w Białej Podlaskiej.
Ponadto, we współzawodnictwie sportowym 16 wojewódzkich sztabów wojskowych podległych szefowi Sztabu Generalnego WP, WSzW w Lublinie w 2016 roku zajął II miejsce.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA