WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
01.03.2017
1 marca obchodzimy polskie święto państwowe, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.
 
 
 
 
Geneza święta.
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
 
W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

W dniu 01.03.2017 r. w Garnizonie Lublin odbyły się uroczystości patriotyczne dla uczczenia tego święta: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogile zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego (na cmentarzu przy ul. Unickiej), wystawienie posterunku przy pomniku „Zaporczyków” na Placu Zamkowym, Msza Święta w kościele pw. Michała Archanioła w intencji zamordowanych i poległych Żołnierzy Wyklętych, a następnie Apel Pamięci i salwa honorowa z udziałem kompanii honorowej WP. Na uroczystej zbiórce stanu osobowego w Sztabie, odczytano również przesłanie ministra Obrony Narodowej.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA