WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
04.05.2017
W dniu 28 kwietnia 2017 r., w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie, odbyła się podniosła uroczystość z okazji Dnia Flagi i Święta Narodowego 3 Maja.
Podczas zbiórki, płk dypl. Piotr CHUDZIK przypomniał genezę Dnia Flagi oraz Święta Narodowego 3 Maja. Następnie odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o zwolnieniu do rezerwy Pana płk. Krzysztofa PIEKARSKIEGO, oficera przebywającego w dyspozycji szefa WSzW. Płk CHUDZIK wręczył żegnanemu oficerowi pamiątkowy ryngraf. Następnie odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie odznaczeń. Złoty Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymali: ppłk rez. Marek DANIELAK, mjr Tomasz KANASZEWSKI oraz mjr Sławomir MOŻDŻEŃ. Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” odebrał mjr Grzegorz SZCZYGIEŁ. Ponadto szef WSzW, na podstawie Regulaminu Odznaki Pamiątkowej WSzW w Lublinie, wręczył kadrze zawodowej Odznaki Pamiątkowe Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.


Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA