WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
04.05.2017
Płk dypl. Piotr CHUDZIK szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie wziął udział w oficjalnych obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.
Dokładnie 226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Jak czytamy we wstępie dokumentu, Konstytucja 3 Maja powstała „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”.
 
W dniu 3 maja 2017 r. w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została Msza Święta, po czym oficjalne obchody Święta Konstytucji odbyły się na Placu Zamkowym. W uroczystościach udział wzięły władze państwowe i samorządowe Lublina, parlamentarzyści, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, organizacje pozarządowe, młodzież szkolna oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina oraz Lubelszczyzny.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA