WSzW Lublin BIP
Aktualności
Wtorek, 23 kwietnia 2019r.
17.05.2017
W dniu 16.05.2017 r. płk dypl. Piotr CHUDZIK Szef WSzW w Lublinie przeprowadził trening sztabowy pk. UHERKA-17.
Tematem treningu było: Planowanie i koordynowanie użycia wydzielonych wojsk,w tym wojsk OT, we współdziałaniu z układem pozamilitarnym w ewakuacji poszkodowanej przez powódź ludności i mienia. Uczestnicy: obsada Wzmocnienia oficera operacyjnego WSzW, przedstawiciele 2. LBOT w Lublinie i CZK LUW w Lublinie.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA