WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
23.05.2017
W dniu 19.05.2017 r. kolejna grupa żołnierzy rezerwy będących na przydziałach kryzysowych w 1 k NSR z wykazu dodatkowego do etatu WSzW w Lublinie zakończyła rotacyjne ćwiczenia wojskowe.
Na zbiórce, na Placu Apelowym 3 bz w Zamościu, ppłk Ireneusz OLENDER Zastępca Szefa – Szef Wydziału podziękował żołnierzom rezerwy za trud i wysiłek włożony podczas ćwiczeń rotacyjnych jak również za wysoki poziom dyscypliny wojskowej w czasie ćwiczeń. Zastępca wręczył wyróżniającym się żołnierzom NSR listy gratulacyjne.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA