WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
02.08.2017
W dniu 1 sierpnia 2017 r. na Placu Litewskim odbył się uroczysty Apel poświęcony 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Dokładnie o godzinie 17.00 w Lublinie zawyły syreny oznajmiające kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944 r.) – było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Lubelszczyzny i miasta Lublin, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych oraz innych służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz proobronnych. O godzinie 18.00 w kościele Garnizonowym odprawiona została Msza Święta w intencji ofiar Powstania Warszawskiego.
 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA