WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
31.08.2017
W dniu 31.08.2017 r. w Sali Konferencyjnej WSzW w Lublinie odbyła się podniosła uroczystość „pożegnania z mundurem” dwóch oficerów, pozostających w dyspozycji szefa WSzW w Lublinie.
Oficerów pożegnał płk dypl. Piotr CHUDZIK, kadra zawodowa i pracownicy wojska Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli ponadto: Dowódca Garnizonu Lublin, przełożeni żołnierzy oraz członkowie ich rodzin. Panowie ppłk lek. med. Krzysztof HAŁASA i ppłk lek. med. Jacek BAĆMAGA ostatnie 22 lata służyli w 1 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie.
 

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA