WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
18.09.2017
W dniu 15.09.2017 r. w obchodach 78. Rocznicy bohaterskiej obrony miasta Lublin uczestniczył wojewoda lubelski profesor Przemysław CZARNEK oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr CHUDZIK.

Uroczystości, z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry wojskowej, rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka w Lublinie, w intencji obrońców miasta. Przed nią młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie zaprezentowała krótki program artystyczny.

 

Druga część uroczystości, odbyła się przy Pomniku Obrońców Lublina, przy ul. Tomasza Zana. Po odegraniu hymnu państwowego i powitaniu gości przez organizatorów, wojewoda lubelski Przemysław CZARNEK wręczył czterem osobom, w dowód uznania szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, medale Pro Patria.

 

Wojewoda, w imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa KASPRZYKA, odznaczył także Mariannę SOŁTYS w dowód uznania za wybitne zasługi położone w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, medalem pamiątkowym „Obrońców Ojczyzny 1939-1945”. Pani Marianna SOŁTYS w kwietniu obchodziła 100-lecie swoich urodzin. Natomiast płk Władysław ROKICKI, jeden z niewielu żyjących żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. brali udział w obronie Lublina i okolic, podczas uroczystości uhonorowany został Medalem 700-lecia Miasta Lublin.

 

Po wręczeniu medali odczytany został apel poległych, a kompania honorowa WP oddała salwę honorową. Na zakończenie, pod pomnikiem złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele i młodzież Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku i X Liceum Mistrzostwa Sportowego.

 

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA

galeria>>