WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
13.10.2017
W dniu 12.10.2017 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie odbyło się robocze spotkanie poświęcone „Naborowi ochotników do 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie”.

Organizatorami spotkania byli: płk dypl. Piotr CHUDZIK szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, Przemysław CZARNEK Wojewoda Lubelski oraz płk Tadeusz NASTAROWICZ dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie. Uczestnikami spotkania i jego głównymi adresatami byli natomiast starostowie powiatowi starostw ziemskich województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli również wojskowi komendanci uzupełnień. Podczas spotkania omówiono zasady prowadzonego naboru ochotników do terytorialnej służby wojskowej jak również przedstawiono informację na temat tworzonej brygady OT w Lublinie i jej poszczególnych komponentów. Ważnym elementem spotkania była dyskusja i możliwość wymiany uwag i doświadczeń w przedmiotowej sprawie. Na zakończenie spotkania omówiono zasady dalszej współpracy Terenowych Organów Administracji Wojskowej, dowództwa 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Organów Administracji Samorządowej Lubelszczyzny.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA