WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
23.10.2017
W dniu 20.10.2017 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie, na uroczystej zbiórce, w obecności żołnierzy i pracowników wojska, płk dypl. Piotr CHUDZIK pożegnał Panią Wiesławę STEĆ, która zakończyła pracę zawodową i przeszła na emeryturę.
Szef WSzW w Lublinie podziękował Pani Wiesławie STEĆ za długoletnią pracę, włożony trud oraz osobiste poświęcenie sprawom służbowym, a przede wszystkim za profesjonalizm, który zawsze stanowił rękojmię dobrze spełnionego obowiązku. Pani Wiesława STEĆ ostatnie pięć lat przepracowała w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień na stanowisku Inspektora.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA