WSzW Lublin BIP
Aktualności
Wtorek, 23 kwietnia 2019r.
30.10.2017
W dniu 27 października 2017 r. w WSzW w Lublinie odbyły się po raz piąty uroczystości związane z obchodami Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 roku, minister Obrony Narodowej ustanowił dzień 27 października Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

 

Datę święta ustalono dla upamiętnienia dnia podpisania Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 roku, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień, jako pierwsze organy władzy administracyjno - wojskowej w odrodzonej Polsce. W chwili obecnej, Terenowe Organy Administracji Wojskowej tworzą wojewódzkie sztaby wojskowe oraz wojskowe komendy uzupełnień. Od dnia 1. stycznia 2015 roku, administracja wojskowa podlega ministrowi Obrony Narodowej, a w jego imieniu zarządza nią szef Sztabu Generalnego WP. Nadzór merytoryczny nad TOAW sprawuje szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP.

 

W dniu 27.10.2017 roku, w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, odbyły główne uroczystości Święta TOAW w województwie lubelskim. Płk dypl. Piotr CHUDZIK szef WSzW w Lublinie powitał zaproszonych gości, a wśród nich przedstawicieli władz państwowych i samorządowych województwa lubelskiego i miasta Lublin, m.in. Przemysława CZARNKA Wojewodę Lubelskiego, Krzysztofa ŻUKA Prezydenta Miasta Lublin oraz Annę Jolantę AUGUSTYNIAK Sekretarz Województwa Lubelskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Na uroczystość przybyli również znakomici goście, a wśród nich dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Lubelszczyzny, prezesi związków i kół kombatanckich, pracodawcy wydzielający na potrzeby SZ żołnierzy rezerwy i środki transportowe, żołnierze rezerwy WSzW w Lublinie oraz byli pracownicy sztabu.

 

Po odczytaniu stosownych decyzji, ppłk Krzysztof WIECZOREK został odznaczony srebrnym medalem SZwSO. Płk dypl. Piotr CHUDZIK wręczył, znakomitym gościom oraz zasłużonym pracownikom sztabu, odznaki pamiątkowe Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, a pracodawcom pamiątkowe ryngrafy. Kilku wyróżniających się oficerów otrzymało z rąk szefa Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych, przyznane rozkazem szefa SG WP. Natomiast kierownicza kadra WSzW w Lublinie została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka GĄGORA. Dekoracji dokonał Prezes ZWiR WP Okręgu Chełm. Na zakończenie uroczystości odbył się krótki koncert rockowy zespołu muzycznego w wykonaniu młodzieży, jednej ze szkół miasta Lublin.

 

Rzecznik prasowy

 

ppłk dr Zbigniew TARKA