WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
02.11.2017
W miesiącach październik – listopad, w 3. bz w Zamościu, odbywają się ćwiczenia rotacyjne żołnierzy 2. kNSR, będących na wykazie dodatkowym do etatu WSzW w Lublinie.
Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych po raz kolejny odbywają ćwiczenia rotacyjne, doskonaląc swoje rzemiosło wojskowe. Bardzo ważnym elementem ćwiczeń rotacyjnych jest doskonalenie kondycji strzeleckiej z broni etatowej na strzelnicy garnizonowej. Ponadto, żołnierze w ramach wychowania fizycznego podnoszą kondycję fizyczną w Ośrodku Sprawności Fizycznej (OSF). Szkolenie poprzedzone jest kursem instruktorsko-metodycznym dla dowódców plutonów i drużyn. Nadzór merytoryczny nad ćwiczeniami sprawuje kadra zawodowa WSzW w Lublinie.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA