WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
13.11.2017
W dniu 11.11.2017 r. w Lublinie odbyły się obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, w których uczestniczył płk dypl. Piotr CHUDZIK.
Po Mszy Świętej odprawionej w Archikatedrze Lubelskiej, główne uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości odbyły się na Placu Zamkowym. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych województwa z Wojewodą Przemysławem CZARNKIEM na czele, władz samorządowych województwa i miasta Lublin, kombatanci, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych oraz innych służb i straży, młodzież szkolna, społeczeństwo miasta i regionu.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 roku, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W dniu 11 listopada 1918 roku nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich. 12 listopada 1918 roku Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Wodzem, a 29 listopada obejmuje urząd Naczelnika Państwa.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA