WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
16.11.2017
Płk dypl. Piotr CHUDZIK, w dniu 15 listopada 2017 r., przeprowadził ocenę sytuacji kadrowej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie.
Ocenę sytuacji kadrowej przygotował i prezentował szef Sekcji Kadr WSzW w Lublinie Pan mjr Sławomir MOŻDŻEŃ. Ocena została przeprowadzona na podstawie decyzji Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej. W przedsięwzięciu uczestniczyli szefowie wydziałów naszego sztabu.


Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA