WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
21.12.2017
W dniu 19.12.2017r. płk dypl. Piotr CHUDZIK przeprowadził naradę szkoleniowo-metodyczną z kierowniczą kadrą WSzW oraz WKU.
Naradę rozpoczął ppłk dr Zbigniew TARKA podsumowując realizację zadań uzupełnieniowych do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz powoływania żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2017 roku. Następnie płk Tadeusz NASTAROWICZ dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przedstawił koncepcję szkolenia brygady i powoływania żołnierzy rezerwy i osób do terytorialnej służby wojskowej w 2018 roku. Podczas narady omówiono główne zamierzenie szkoleniowe roku, tj. ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. „CYTRYN-17”. Wojskowi komendanci uzupełnień dokonali omówienia swoich ważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych, m.in. ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, szkolenia strzeleckiego, czy szkolenia z WSyD. Na zakończenie, szef WSzW w Lublinie postawił dla podległej kadry zadania szkoleniowo-metodyczne oraz uzupełnieniowo-mobilizacyjne do realizacji w 2018 roku.
 
Szkolenie poprzedziło robocze spotkanie kierowniczej kadry TOAW z przedstawicielami wyższych uczelni cywilnych, które zgłosiły akces uczestnictwa w programie pilotażowym szkolenia studentów Legii Akademickiej. Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień przeprowadził wykład na temat procedur powoływania w trybie ochotniczym studentów na ćwiczenia wojskowe w 2018 roku. Podczas dyskusji wyjaśniono wszelkie wątpliwości i omówiono zadania do realizacji, stojące przed uczelniami jak i TOAW, związane z tym zagadnieniem.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA