WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
23.02.2018
W dniu 23.02.2018 r. Zastępca Szefa - Szef Wydziału przeprowadził zajęcia przygotowawcze do Treningu sztabowego pk. „UHERKA-18”.

 

Tematem zajęć było: „Współdziałanie sił wojska z układem pozamilitarnym w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych w okresie zimowym”. W szkoleniu uczestniczyła kierownicza kadra WSzW oraz przedstawiciele: WBiZK LUW, GDDKiA, WKTr, WŻW w Lublinie i 1 bdm w Dęblinie. Trening sztabowy odbędzie się w dniu 27.02.2018 r.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA