WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
18.04.2018
W miesiącach luty, marzec, kwiecień br. Zespół kontrolny, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, przeprowadził siedem kontroli Powiatowych Komisji Lekarskich.

W tym roku, podczas kwalifikacji wojskowej kontroli poddano Powiatowe Komisje Lekarskie we Włodawie, w Chełmie dla m. Chełm, Zamościu, Łęcznej, Łukowie, Kraśniku i Opolu Lubelskim. Zespół kontrolny stwierdził bardzo dobre przygotowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej we wszystkich kontrolowanych miejscach. Komisje pracowały w składach osobowych zgodnie z zarządzeniem nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. (z późn. zm.). Na szczególne słowa uznania zasługuje fakt prowadzenia działań promocyjnych wśród osób stających do kwalifikacji wojskowej, przy współudziale sił i środków z jednostek wojskowych, z administrowanego terenu, w tym z 2. LBOT w Lublinie, 2. pr w Hrubieszowie, 1. bz w Chełmie, 3. bz w Zamościu, czy WSOSP w Dęblinie. Dowódcom tych jednostek wojskowych oraz Komendantowi - Rektorowi Dęblińskiej Szkoły Orląt dziękujemy za zaangażowanie i wysiłek organizacyjny włożony w działalność promocyjną SZ.

 

Rzecznik prasowy

ppłk dr Zbigniew TARKA

galeria>>