WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
29.05.2018
W dniach 23-25.05.2018 r. w m. Zamość odbyły się krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy Komend Garnizonów.

 

Szkolenie prowadzili żołnierze zawodowi WSzW oraz podległych WKU. W dniu 24 maja żołnierze rezerwy odbyli strzelanie na strzelnicy Srebrzyszcze koło Chełma. Ćwiczenia wojskowe nadzorował ppłk Ireneusz OLENDER Zastępca Szefa – Szef Wydziału oraz osobiście, płk dypl. Piotr CHUDZIK szef WSzW w Lublinie.

 
Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA