WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
29.10.2018
W dniu 27 października, po raz szósty, obchodzimy święto TOAW. Minister Obrony Narodowej, zarządzeniem Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 roku, ustanowił dzień 27 października, świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

 

Datę obchodów ustalono dla upamiętnienia dnia podpisania Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 roku, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień, jako pierwsze organy władzy administracyjno - wojskowej w odrodzonej Polsce. W chwili obecnej, Terenowe Organy Administracji Wojskowej tworzą wojewódzkie sztaby wojskowe oraz wojskowe komendy uzupełnień. Obecnie, administracja wojskowa podlega ministrowi Obrony Narodowej, a w jego imieniu kieruje nią szef Sztabu Generalnego WP. Nadzór merytoryczny nad TOAW sprawuje szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP.

 

W dniu 26.10.2018 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody święta TOAW. Płk dypl. Piotr CHUDZIK powitał zaproszonych gości oraz przypomniał genezę naszego święta. Następnie zebrani mogli obejrzeć krótki film przybliżający obecne zadania realizowane przez WSzW w WKU. Miłym akcentem uroczystości było odczytanie decyzji i rozkazów przełożonych w sprawie wyróżnień kadry i pracowników KSC. Kadra i pracownicy administracji wojskowej zostali odznaczeni medalami resortowymi, wyróżnieni odznakami pamiątkowymi i listami gratulacyjnymi. Wśród honorowych gości obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Lubelszczyzny i miasta Lublin, dowódcy jednostek wojskowych oraz szefowie pozostałych służb mundurowych w województwie.

 

Na zakończenie części oficjalnej, występ artystyczny zaprezentowała kapela folkowa „Drewutnia”, współpracująca z Klubem Żołnierskim batalionu dowodzenia WB w Lublinie.

 

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA

galeria>>