WSzW Lublin BIP
Aktualności
Piątek, 19 kwietnia 2019r.
13.12.2018
ppłk Ireneusz OLENDER, w dniu 11.12.2018 r., przeprowadził w sztabie naradę szkoleniowo-metodyczną z udziałem kierowniczej kadry WSzW i WKU.

 

Celem narady była analiza bieżącej sytuacji szkoleniowej oraz wypracowanie wniosków i wytyczenie kierunków dalszej działalności w tym zakresie, ustalenie i wdrażanie efektywnych, nowatorskich metod realizacji zamierzeń szkoleniowych dowództw i sztabów i kształcenia profesjonalnego kadry. Ponadto, omówiono występujące uwagi w procesie szkolenia. Na zakończenie narady, zastępca szefa WSzW wydał wytyczne do kształcenia i szkolenia w 2019 roku. Naradę poprzedziło końcowe omówienie zamierzenia głównego TOAW w 2018 r., tj. ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. „CYTRYN-18”.

 

Rzecznik prasowy
ppłk dr Zbigniew TARKA

galeria>>