WSzW Lublin BIP
Kierownictwo
Piątek, 19 kwietnia 2019r.

Szef

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Lublinie

płk  Jerzy FLIS

 


Tel: 261 183 300
 

 

Zastępca Szefa - Szef Wydziału

ppłk mgr inż.  Ireneusz OLENDER


 
Kontakt: i.olender(at)ron.mil.pl
Telefon: 261 183 303
 

 

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

ppłk dr inż.  Zbigniew TARKA

 

Rzecznik prasowy - z.tarka(at)ron.mil.pl
Tel: 261 183 314
kom: 693 895 378

 

 


 

Szef Sekcji Kadr

mjr mgr inż. Sławomir MOŻDŻEŃ


 
Kontakt: s.mozdzen(at)ron.mil.pl
Telefon: 261 183 336
 

 

Szef Sekcji Łączności i Informatyki

mjr mgr Piotr SZCZEPANIUK

 

Kontakt: p.szczepaniuk(at)ron.mil.pl
Telefon: 261 183 309

 

 


 
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Dariusz PROKOP

 

Kontakt: d.prokop(at)ron.mil.pl

Telefon: 261 183 333

 

 

 


 

Radca Prawny

mgr Robert MIERZEJEWSKI

 

Kontakt: r.mierzejewski(at)ron.mil.pl

Telefon: 261 183 334